Prodej nemovitosti realitním makléřem

Pokud jste se rozhodli pro využití služeb realitního makléře, rozhodli jste se pro jistotu a klid.

Jako realitní makléř za Vás převezmu starost s naplněním litery nejednoho zákona, jež se s převodem vlastnictví k nemovitosti váže. Ať už se jedná o Zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), Zákon č. 253/2008 Sb. (o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), Zákon č. 256/2013 Sb. (zákon o katastru nemovitostí), Zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií) aj. Současně je moje činnost kryta Pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb.

Do realitního obchodu vždy vkladám veškeré své zkušenosti plynoucí z mého dvaadvacetiletého působení na realitním trhu tak, aby jeho výsledek byl vždy maximálně pozitivní. Spokojenost klienta je mým prvořadým zájmem.

Klienta se snažím nezatěžovat zbytečnými informacemi v průběhu realitního obchodu. Pokud je to možné, navrhnu pro klienta výhodnější řešení prodeje např. změnou stávajícího stavu nemovitosti apod.

Zavolejte mi nebo napište, ozvu se zpět.