Prodej nemovitosti realitním makléřem

Pokud jste se rozhodli pro využití služeb realitního makléře, rozhodli jste se pro jistotu a klid.

Jako realitní makléř za Vás pÅ™evezmu starost s naplnÄ›ním litery nejednoho zákona, jež se s pÅ™evodem vlastnictví k nemovitosti váže. AÅ¥ už se jedná o Zákon Ä. 283/2021 Sb. (stavební zákon), Zákon Ä. 253/2008 Sb. (o nÄ›kterých opatÅ™eních proti legalizaci výnosů z trestné Äinnosti a financování terorismu), Zákon Ä. 256/2013 Sb. (zákon o katastru nemovitostí), Zákon Ä. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaÅ™ení energií) aj. SouÄasnÄ› je moje Äinnost kryta PojiÅ¡tÄ›ním odpovÄ›dnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb.

Do realitního obchodu vždy vkladám veškeré své zkušenosti plynoucí z mého dvaadvacetiletého působení na realitním trhu tak, aby jeho výsledek byl vždy maximálně pozitivní. Spokojenost klienta je mým prvořadým zájmem.

Klienta se snažím nezatěžovat zbyteÄnými informacemi v průbÄ›hu realitního obchodu. Pokud je to možné, navrhnu pro klienta výhodnÄ›jší Å™eÅ¡ení prodeje napÅ™. zmÄ›nou stávajícího stavu nemovitosti apod.

Zavolejte mi nebo napište, ozvu se zpět.