Virtuální prohlídka je záležitost, s jakou se dnes již vÄ›tÅ¡ina lidí urÄitÄ› alespoň jednou setkala, a to například v mapách Google. Prohlídka ulic mÄ›st a obcí je známa jako StreetView a funguje tak, že v poÄítaÄi nebo chytrém telefonu procházíte ulicemi a můžete se rozhlížet kolem dokola, jako byste v daném místÄ› sami stáli.

Virtuální prohlídka znamená nejenom exkluzivní zviditelnÄ›ní nabídky Vaší nemovitosti, ale pÅ™ináší i nÄ›kolik dalších pozitivních vlivů. Zájemce o byt Äi dům si nemovitost projde prostÅ™ednictvím svého poÄítaÄe, bezpeÄnÄ› se seznámí s vnitÅ™ní dispozicí, což z fotografií není ve stejné míře možné. Na fyzické prohlídce bytu Äi domu pak nebývá pÅ™ekvapen dispozicí Äi jinými prvky objektu a pÅ™ichází si již jen prohlédnout detaily a ověřit stavební provedení. Zájemce, jemuž dispozice z jakéhokoli důvodu nevyhovuje (toto je zcela běžné, různí lidé mají různé požadavky), tak Å¡etří Váš Äas tím, že své negativní rozhodnutí deklaruje již po shlédnutí virtuální prohlídky a nemovitost již fyzicky vidÄ›t nepotÅ™ebuje. A naopak zájemce, který fyzickou prohlídku požaduje, tak Äiní proto, že mu daná nemovitost pÅ™ijde atraktivní a vyhovující jeho požadavkům a pÅ™edstavám.

Pokud chcete, aby nabídka právÄ› té Vaší nemovitosti byla výjimeÄná, virtuální prohlídka je to pravé. A pÅ™esnÄ› takovou virtuální prohlídku jsem pÅ™ipraven zpracovat i z Vaší nemovitosti. Příkladem je tÅ™eba tato níže uvedená virtuální prohlídka bytu 3+kk v Humpolci (odkaz otevÅ™e samostatné okno).

Prezentaci k virtuálním prohlídkám nejenom bytů, ale i rodinných domů, s ukázkami, naleznete na doméně virtualniprohlidkabytu.cz.

Jsem pÅ™ipraven zpracovat virtuální prohlídku též pro firmy Äi obchody a tuto následnÄ› umístit do map Google. Příkladem může být tÅ™eba prodejna a servis mobilních telefonů a přísluÅ¡enství Bestmobil, nebo interiér kostela sv. Petra a Pavla v Petrovicích