Nehledejte! Hledejte realitního makléře. Realitní makléř je právě tou osobou, která vás bude provázet celým realitním obchodem.

Realitní kancelář může mít hodnÄ› poboÄek, hodnÄ› realitních makléřů, další mají propracovaný marketing. Ale vÅ¡echny mají realitní makléře – jednotlivce, kteří pro ni pracují. NÄ›kteří jsou úspěšnÄ›jší, nÄ›kteří empatiÄtÄ›jší, nÄ›kteří zkuÅ¡enÄ›jší, nÄ›kteří mladí, o to dravÄ›jší. Realitní makléř je tím, kdo bude VaÅ¡i zakázku realizovat.

Pokud se rozhodnete pÅ™enechat starosti se zobchodováním své nemovitosti realitní kanceláři, aÅ¥ už z důvodu nedostatku Äasu Äi obavy z neznalosti realitního trhu (zkuÅ¡ený makléř má za sebou desítky zobchodovaných nemovitostí, samoprodejce jednotky), vždy vybírejte ne realitní kancelář, ale realitního makléře.

Zkušený realitní makléř dokáže nejen provést klienta realitním obchodem tak, aby se klient sám nemusel o průběh obchodu starat, ale provede spoustu kroků k tomu, aby realitní obchod dopadl ke spokojenosti obou stran.

Na mnohdy užívaný argument uÅ¡etÅ™ené provize lze nahlížet z nÄ›kolika úhlů. Samoprodejci zpravidla argumentují nedostateÄnou zkuÅ¡eností makléřů vzhledem k výši provize. Takové zkuÅ¡enosti lze pÅ™edejít právÄ› výbÄ›rem realitního makléře. UÅ¡etÅ™ená provize ovÅ¡em může znamenat i nižší dosaženou kupní cenu z důvodu nedostateÄné zkuÅ¡enosti s cenotvorbou spolu s velmi Äastou chybou, kdy se samoprodejce dohodne na podmínkách prodeje hned s prvním zájemcem. V takovém případÄ› může výhradní zprostÅ™edkovtelská smlouva klienta ochránit pÅ™ed unáhleným rozhodnutím.

Proto pokud se rohodnete prodat (ne prodávat) nemovitost „pÅ™es realitku“, vždy se snažte klást důraz na výbÄ›r konkrétního makléře. StejnÄ› jako volíte zkuÅ¡eného lékaÅ™e, aÅ¥ už pracuje na jakékoliv klinice Äi vede soukromou praxi.