Socialismus a nájem v Berlíně

Berlin

Nájemné a nájemce v BerlínÄ›. Protože dennÄ› sedím v autÄ›, snažím se i tento Äas využít alespoň trochu smysluplnÄ›. Když neposlouchám svoji oblíbenou hudbu, poslouchám rádio. Jediné, které dokáži vstÅ™ebávat dobu delší, než nÄ›kolik minut, je ÄŒeský rozhlas Plus. Pro toho, kdo by neznal, je to zpravodajská stanice bez hudby. VÄera jsem na této stanici zachytil zprávu o tom, že radnice v BerlínÄ› hodlá vydat vyhlášku o tom, že již nebude možno zvedat svévolnÄ›, rozumÄ›jte tržnÄ›, nájemné. Ten, kdo bude chtít nájemné zvednout si bude muset podat žádost přísluÅ¡nému úředníkovi, jenž následnÄ› rozhodne, zda-li je rekonstrukce bytu, která je toho podmínkou, dostateÄná.

Když pominu další rozkvÄ›t byrokracie, tak druhá myÅ¡lenka, která se vkrádá je omezování tržních principů. A to už tu bylo. Nevidím sebemenší důvod, aby byl vlastník nemovitosti omezen v požadavku na výši nájmu. Zejména v případÄ›, pokud nájemce je ochoten zvýšené nájemné akceptovat. Doufám, že se toto nařízení nepodaří prosadit. Následovat by mohlo omezování prodejních cen, ukonÄené konfiskací ve prospÄ›ch obecného blaha.