Výhradní zastoupení

výhradní smlouva

Chystáte se prodat svou nemovitost a Å™ešíte způsob, jakou cestou prodat nejlépe. Sám a uÅ¡etÅ™it peníze za provizi? NeexklusivnÄ›, v inzerci to bude mít 5 realitních kanceláří a nebo tzv. „exklusivně“ s výhradním zastoupením a zodpovÄ›dnÄ› vybrat a zvolit jednoho makléře?

VÅ¡ude se mluví o tom, že realitní trh je pÅ™esycen realitními makléři.  Na druhou stranu dnes už je pomÄ›rnÄ› jednoduché si na internetu o makléři hodnÄ› informací zjistit pÅ™edem. StejnÄ› tak o způsobu jeho práce.

VýhradnÄ› Äi nevýhradnÄ›

Když opomenu variantu samoprodeje, bez úÄasti realitního kanceláře, lze najít 5 důvodů, proÄ vsadit na jednoho realitního makléře.

1. V případÄ› oslovení vícero realitních kanceláří nabude ÄlovÄ›k dojmu, že to obsáhne Å¡irší spektrum zájemců na více inzertních serverech. Neobsáhne. Dnes už vÄ›tÅ¡ina realitních kanceláří inzeruje na stejných, tÄ›ch nejnavstÄ›vovanÄ›jších realitních portálech.

2. StejnÄ› tak by si jeden myslel, že více nabídek je rovno vyšší prodejní cenÄ›, protože se kupující budou pÅ™edhánÄ›t. Nebudou. Pokud je cena nastavena rozumnÄ›, ne příliÅ¡ nízko, kupující jen tak nepÅ™eplatí. Naopak, budou se snažit hledat důvody, proÄ cenu snížit. StejnÄ› tak realitní makléři nemusí mít zájem na dodržení nabídkové ceny, ale budou se snažit, aby jejich klient byl tím, kdo smlouvu následnÄ› uzavÅ™e.

3. Více makléřů = lepší prezentace.  Nerovná. Ne nadarmo se říká, že když dva dÄ›lají totéž, není to totéž. Jeden makléř uvede cenu vÄetnÄ› provize, druhý bez provize, jeden od pozemku odeÄte zastavÄ›nou plochu, druhý to odeÄítat nebude. Každý makléř na prohlídce použije svůj výklad, podá své informace.

4. Více makléřů znamená více lidí, kteří budou za vás prodávat a nÄ›kdo dříve nebo pozdÄ›ji prodá. Ani tohle pravidlo moc nefunguje. Makléř, který se bude pÅ™edhánÄ›t s jinými, nemusí prodeji vaší nemovisti vÄ›novat 100 % své energie a nástrojů pro úspěšný prodej. Nebude tam zvát profesionálního fotografa, nebude dÄ›lat homestaging, nebude dÄ›lat cenovou mapu, nebo tÅ™eba vám nechávat zpracovat Průkaz energetické nároÄnosti budovy. ProÄ by to do propagace nabídky investoval, když hrozí reálné riziko, že nemovitost prodá nÄ›kdo jiný?

5. Na podmínky nevýhradního prodeje pÅ™istoupí pouze makléř, který je ochotný pracovat nevýhradnÄ›. ProÄ pracuje nevýhradnÄ›? Necení si sám sebe? Nemá sám v sebe důvÄ›ru na exklusivní zastoupení? Jeho klienti v nÄ›j nemají důvÄ›ru? Je rád za cokoli, co se mu do portfolia dostane?  Je jisté, že makléř, který si je vÄ›dom svých služeb pro klienta, svých profesních hodnot, si svou práci nechá zaplatit za jasných, pÅ™edem daných podmínek. Pro obchod a klienta udÄ›lá maximum na profesionální úrovni.

Role pro vás: Chcete koupit dům. Vyberete si dům inzertním serveru a zjistíte, že je tam celkem 3x. Jeden inzerát říká, že pozemek je 500 m2 a dům má 120 m2 zastavÄ›nou plochu, cena  3.500.000,- vÄ.provize. Druhý bude psát, že má 480 m2 zahrady a 100 m2 obytnou plochu, cena 3.450.000,- a v textu se dozvíte, že nutno pÅ™ipoÄítat 4 % kupní ceny jako provizi. Poslední napíše, že cena je 3.550.000,- k jednání, pozemek 520 m2 a dům 100 m2. První vám jistÄ› bleskne hlavou, co je to za hloupost, když dle fotek je to prokazatelnÄ› stejný dům. Jen pokaždé s jinými rozmÄ›ry i cenou. Druhá vÄ›c, co každého druhého kupujícího napadne je myÅ¡lenka, co je s domem Å¡patnÄ›, když to prodává tolik realitek najednou. Chcete, aby si takhle možní kupující pamatovali i vaÅ¡i nemovitost?

NejdůležitÄ›jší je, jakým způsobem se nemovitost k prodeji poprvé na trh dostane. To, jakým způsobem si jí potencionální kupující zapamatují. NedopusÅ¥te, aby se z vaÅ¡eho domu, Äi bytu, stal tzv. realitní ležák, zdánlivÄ› jednoduÅ¡e prodejná nemovitost, která se stala neprodejnou díky nevhodné prezentaci.